สินค้า

เรียงตาม :
 • จาก 6,500.00 บาท
  ราคา 6,500.00 บาท

   29 พ.ย. 2561

   758

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  BXA15-48S12-F
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   848

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   869

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   855

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  6MBP15VSG060-50
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   1101

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR10VKA060-50
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   853

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  6MBI180VB-120-55
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   820

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR10VKA120-53
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   928

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR15VKA060-50
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   908

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR15VKA120-53
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   806

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR20VKA060-50
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   876

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR25VKB120-53
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   880