สินค้า

เรียงตาม :
 • จาก 6,500.00 บาท
  ราคา 6,500.00 บาท

   29 พ.ย. 2561

   276

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  BXA15-48S12-F
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   332

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   351

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   329

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  6MBP15VSG060-50
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   549

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR10VKA060-50
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   319

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  6MBI180VB-120-55
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   293

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR10VKA120-53
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   369

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR15VKA060-50
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   369

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR15VKA120-53
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   326

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR20VKA060-50
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   377

 • Pre order
  Pre order

  หมวดหมู่สินค้า : TRANSISTOR SCR IGBT , Module
  7MBR25VKB120-53
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   21 พ.ย. 2561

   343